Хасково

21 секции за хора с увреждания в Хасковско, Паспортна служба ще работи на изборите

Паспортна служба ще работи на 10 юли от 8:30 до 17:30 часа и на изборния 11 юли от 8:30 до 19:30 часа, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково.

Целта е българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на гражданите, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли, по искане на лицето, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласува.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в ОДМВР Хасково или в РУ Димитровград, РУ Харманли, РУ Свиленград, РУ Ивайловград или в РУ Тополовград за дните от 6 до 10 юли от 8:30 до 17 ч. или на 11 юли от 8:30 до 19 часа. Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборите за Народно събрание се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. То е валидно само за изборния ден.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

21 секции за избиратели с нарушения в опорно-двигателния апарат и нарушения в зрението са разкрити в Хасковски 29-ти избирателен район, съобщават от Районната избирателна комисия.

Разпределението на секциите за хора с увреждания по общините в Хасковска област:

Община Димитровград:

1. Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. „Христо Ботев“ № 45; Тел.: 039/168304
2. Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул.“Димитър Димов“ № 2; Тел.: 039/168304
3. Секция № 290900076; гр. Меричлери; Тел. 039/168304

Община Ивайловград:

1. Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. „Иван Вазов“ № 8; Тел.: 036/618091

Община Маджарово:

1. Секция № 291800001; гр. Маджарово; Общинска Администрация; Тел.: 037/202501, 037/202347

Община Симеоновград:

1. Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. „Георги Заимов“ №1 – ОУ „Иван Вазов“; Тел.: 037/812341
2. Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. „Георги Заимов“ №1 – ОУ „Иван Вазов“; Тел.: 037/812341
3. Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. „Христо Ботев“ №37 – СУ „Св. Климент Охридски“; Тел.: 037/812341
4. Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. „Христо Ботев“ №37 – СУ „Св. Климент Охридски“; Тел.: 037/812341

Община Стамболово:

1. Секция № 293000001; с. Стамболово; Сградата на СУ; Тел.: 0879/635767
2. Секция № 293000003; с. Бял кладенец; Кметството; Тел.: 0879/635726
3. Секция № 293000011; с. Долно черковище; Кметството; Тел.: 0879/635736
4. Секция № 293000009; с. Долно Ботево; Кметството; Тел.: 0879/635810
5. Секция № 293000025; с. Тънково; Читалището; Тел.: 0879/635739

Община Тополовград:

1. Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището; ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №2; Тел.: 0884/660644

Община Хасково:

1. Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; Тел.: 038/590164, 0877/928954

Община Минерални бани:

1. Секция № 291900001; с. Минерални бани; ул. Калето 5; Тел.: 0879/298904

Община Харманли:

1. Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; Тел.: 0894/637169, 0886/995096

Община Свиленград:

1. Секции № 292800002, 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28, СУ Д-р Петър Берон; Тел.: 0379/74314, 0886/000719
2. Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15; Тел.: 0379/74314, 0886/000719

Община Любимец:

1. Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ :Братолюбие – 1884“; Тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button