Регион

Конкурси за директори на театъра и историческия музей обявиха в Димитровград

Конкурси за директори на Историческия музей и Общински драматичен театър „Апостол Карамитев“ обявиха от община Димитровград. Сегашните директори са назначени до провеждането на конкурс.

Договорът с новоизбрания директор на музея ще е за 5 г. Кандидатите трябва да са магистри по професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата. Те трябва да имат най-малко 3 г. професионален опит по съответното професионално направление. Изискват се още отлични познания на действащото законодателство в областта на музейното дело.

Договорът с новоизбрания директор на театъра ще е за 4 г. Кандидатите трябва да са магистри в областта на изкуствата или хуманитарните науки с професионално направление – Театрално изкуство, Филология или Философия, както и 3 г. опит. Изискват се отлични познания на действащото законодателство в областта на културата.

Конкурсите са на два етапа – допускане по документи и защита на концепция за развитието на театъра и музея за срока на договора. Предвидено е и събеседване с кандидатите. Документите се подават в кметството в срок от 1 месец от датата на публикуване на обявлението в местен вестник и на сайта на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button