Хасково

Искат мобилна станция да измерва качеството на въздуха в Димитровград

Мобилна автоматична станция за период от поне месец да измерева качеството на атмосферния въздух в Димитровград е сред мерките срещу обгазяванията на града, обсъждани на работна среща в областната администрация.

Мястото на станцията ще бъде определено от община Димитровград и вероятно ще бъде в източната част на града най-близо разположена до ТЕЦ „Марица 3“. Общината ще проучи възможността за закупуване на анализатори, които да се позиционират в различни точки на града с цел проследяване в реално време качеството на атмосферния въздух, допълват от областната администрация.

ТЕЦ-ът е предприел мерки за подмяна на дюзите и внедряване на софтуер, който в реално време да дава информация. С това ще може да се предвижда технологичният процес и да се реагира своевременно при превишаване на серния диоксид.

В срещата са участвали областният управител Минко Ангелов, заместниците му Виолета Желева и Мартин Узунов, кметът на Димитровград Иво Димов, директорът на РИОСВ – Хасково инж. Тонка Атанасова, специалисти от екоинспекцията, както и ръководството на ТЕЦ „Марица 3“ АД. В момента тече процедура по преразглеждане на условията в издаденото на оператор комплексно разрешително за горивната инсталация. Процедурата по преразглеждане е свързана с оптимизиране на горивния процес и пречистване на газовия поток. Към момента ТЕЦ-ът е извършил частична подмяна на дюзите с цел повишаване на контактната повърхност между отпадъчния газ и абсорбента, както и конструктивни промени по димния тракт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button