Регион

Проф. Тодор Бояджиев получи медал „Капитан Петко войвода“ с лента

Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийският научен институт наградиха с най-високото отличие – медал „Капитан Петко войвода“ с лента чл.- кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. Поводът е неговата 90-годишнина.

Роден в Ивайловград в семейството на бежанци от Беломорска Тракия, Бояджиев завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, учителствува, след което започва академичната си кариера като асистент в Софийския университет. Специализира в Прага, защитава докторат на тема „Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско“. Това изследване, както и трудовете му „Говорът на тракийските преселници в с. Орешак“ и „Български говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия“ го утвърждават като най-добрия познавач на тракийските говори. През 1989 г. Тодор Бояджиев е избран за член-кореспондент на БАН.

Професионалната му биография включва дългогодишна преподавателска работа по съвременен български книжовен език, българска диалектология и езикова култура в университетите в София, Шумен, Велико Търново, Пловдив, в Москва и Хамбург. Той е утвърден автор на учебници, сборници и помагала, на учебници по български език. Дългогодишен главен редактор на списание „Български език и литература“. Заема редица ръководни длъжности: дългогодишен ръководител на катедра, заместник-декан и декан, ръководител на архива по диалектология, на лабораторията по експериментална фонетика към СУ, директор на Института за български език към БАН.

Заради научните му приноси проф. Бояджиев е избран за член на Международната комисия по фонетика и фонология на славянските езици и за председател на българската секция към Международния комитет на славистите. Носител е на държавни ордени и отличия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button