Хасково

Предлагат облекчения за децата в предучилищна група, социалния патронаж и общежитията в Хасково

Три докладни, с които се предлагат облекчения, са качени на сайта на общинския съвет в Хасково. По тях могат да се изпращат писмени предложения и възражения преди внасянето им за разглеждане на сесия.

С едната се предлага родителите на деца в задължително предучилищно образование да бъдат подпомогнати в размер на 100% от дължимата такса за храна. Става въпрос за периода от 1 януари до 31 март 2022 г. Такса не заплащат и родителите, които са в целевата група по проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН.

Размерът на подпомагане се приема ежегодно от общинския съвет след определянето с акт на Министерски съвет на средствата от държавния бюджет по Закона за предучилищното и училищното образование. Такъв акт все още липсва, но общината е направила анализ, че по бюджета на детските градини остават пари, които могат да покрият разхода за подпомагането на родителите за 3 месеца през 2022 г. След приемането на държавния бюджет, което се очаква да стане през февруари, правителството ще издаде решение за размера за подпомагане през 2022 г. После общинският съвет ще може да приеме ново решение за подпомагане на родителите от април до декември 2022 г., се посочва в докладната на кмета Станислав Дечев.

Градоначалникът има и втора докладна, която е за отпадането на таксата от 25 лв. за общежитие на учениците. Дечев анонсира, че иска общежитията да станат безплатни на последната си пресконференция. В докладната се посочва, че учениците от другите населени места, които идват да учат в Хасково и са на общежитие намаляват ежегодно. През 2019 г. те са 567, през 2020 г. – 542, а през 2021 г. – 486. Според кмета тези процеси водят до неблагоприятни последици, както за образователната система в Хасково, така и за местната икономика. С отпадането на таксата за общежитие се цели да се запазят учениците, както и при възможност да се увеличи техният брой.

До края на ноември 2021 г. от тази такса са събрани 33 223 лв. До края на годината се очаква постъпленията да бъдат около 36 243 лв. В този случай разходите за предоставяне на услугата ще се поемат от други общински приходи. Такива биха могли да бъдат увеличените приходи от продажба и отдаване под наем на общински имоти, се казва още в докладната.

Третата докладна е от общинския съветник от ГЕРБ Тодор Кръшков. Той предлага намаляване на таксите за храна, които плащат потребителите на Домашния социален патронаж. Сега цената за обяд е 2 лв. без ДДС, плюс 25 ст. за транспорт. При две хранения на ден – обяд и вечеря, цената е 3.40 лв. без ДДС.
В същото време обаче фирмата, която доставя храна на социалните заведения в общината го прави срещу 1.50 лв. без ДДС за едно хранене. При две хранения цената е 2.70 лв.
Според Кръшков по-справедливо ще е и цената за едно хранане в социалния патронаж да стане 1.50 лв. без ДДС плюс 25 ст. за транспорт, а за две хранения – обяд и вечеря – 2.70 лв. без ДДС плюс 25 ст. за транспорт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button