Външни публикацииРегион

По ОПРР започва рехабилитацията на 23,4 км от път ІІІ-559 – важна транспортна връзка в област Хасково

Реклама

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. започва рехабилитацията на 23,410 км от път ІІІ-559 Полски градец – Тополовград – с.Устрем. Проектът – лот 34, се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Отсечката е важна пътна връзка за населените места в област Хасково с второкласния път ІІ-55 Главан – Пъстрогор и чрез него с АМ „Марица“ и първокласния път І-5 Стара Загора – Хасково – Кърджали. Чрез път ІІ-55 Главан – Пъстрогор третокласният участък осъществява достъпа до ж. п. гара Стара Загора и ж. п. гара Раднево. Трасето осигурява алтернативна връзка чрез път ІІ-55 между ГКПП „Капитан Андреево“ и АМ „Марица“, път І-5 Стара Загора – Хасково – Кърджали и І-8 Хасково – Харманли – Свиленград.

Проектът предвижда основен ремонт и реконструкция на два участъка от третокласния път на територията на област Хасково. Първият участък е с дължина 19,020 км. Той започва от границата на областите Хасково и Стара Загора, между с. Полски Градец и с. Светлина (при км 4+500) и завършва в гр. Тополовград (при км 23+520). Втората отсечка е 4,390 км. Тя е от разклона за Манастира „Света Троица“ (при км 35+060) до пресичането с път III-761 Княжево – Устрем – Радовец (при км 39+450). Трасето, което ще се ремонтира, преминава през две населени места – с. Светлина и гр. Тополовград.

Реклама

Строително-монтажните работи включват възстановяване на настилката и пътното тяло в участъци с недостатъчна носимоспособност. Ще бъдат положени основни и изравнителни асфалтови пластове по цялата дължина на участъка. Ще бъдат възстановени отводняването и банкетите. Предвиден е ремонт на два моста – при 9-ти км и над р. Голямата река при 16-ти км. Отсечката ще е с нови ограничителни системи, парапети, бордюри, пътни знаци и хоризонтална маркировка.

С рехабилитацията на третокласния път ще се подобри достъпът до обекти на културното и природно наследство, като Тракийска крепост и култов комплекс „Палеокастро“ край Тополовград. Обновената инфраструктура ще намали времето за пътуване между населените места в област Хасково, ще се подобри транспортно-експлоатационното състояние на пътя, ще се повиши безопасността и комфортът на пътуващите. Ще се осигури оптимална скорост на движение и намаляване на вредните емисии на парникови газове.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 34 е ДЗЗД „ЛОТ 34 АБВ“ с участници: „ВДХ“ АД и „АБ“ АД. Стойността на договора е 19 314 448.15 лв. с ДДС. Надзорът е възложен на „ИВ КОНТРОЛ ВАРНА“ ЕООД. Техният договор е за 307 800.00 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е от „Алве Консулт“ ЕООД. Стойността на договора е 17 988.00 лв. с ДДС

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0034-C01 Лот 34 „Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“, е 19 691 715.70 лв. с ДДС. Финансирането  от Европейския съюз е 4 349 808,15 лв. с ДДС. Националното финансиране  е 767 613,21 лв. с ДДС. Съфинасирането със собствен принос от бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура“, е 14 574 294.34 лв. с ДДС.

Back to top button