Външни публикации

Какви са критериите за получаване на бързи кредити

Според статистиките се увеличават българите, които търсят допълнително финансиране под формата на бърз кредит, за да решат различни належащи проблеми. Като един от най-често използваните финансови продукти бързите кредити са наистина изгодни.

Кандидатстването за този вид услуга е лесно, като заявка може да подадете в офиса на съответната фирма или в сайта на компанията. Политиката на одобрение на някои фирми е по-либерална, а други се придържат към определени изисквания. Различните компании предявяват свои изисквания съобразно предлаганата услуга, сумите и начина на обслужване.

Условията за отпускане на бързи кредити варират, като повечето фирми за бързи заеми имат само изискване за представяне на лична карта, лицето да е навършило 18 г. и наличие на трудов договор.

Има и дружества, предлагащи бърз заем, без да се доказва доход и без изискване за трудов договор, а единствено срещу лична карта.

В най-общия случай при кандидатстване за този тип финансова услуга трябва да сте подготвени за изисквания като:

Гарантиране на постоянен доход

Кандидатстващият трябва да работи на постоянен трудов договор и да има осигурителен доход над минималния за страната. За доказателство за размера на доходите работодателят издава служебна бележка или удостоверение. Наличието на доход е свързано с определяне размера на погасителните вноски, както и датата им на падеж. Чрез изискването за доказани доходи кредиторите се обезпечават, за да предотвратят риска от неиздължаване на заемите.

При предлагане на бързи пари от дадена компания без трудов договор са възможни по-високи лихви, така че трябва да проверявате преди теглене.

Пълнолетие

За да кандидатства някой за бърз заем, трябва да бъде пълнолетен. Много кредитни компании изискват обичайните 18 г. Някои фирми имат условия обаче клиентите им да са на друга възраст и отпускат заем само на лица, навършили 21 г.

Липса на задлъжнялост (проверка в ЦКР)

Съхраняването на информация и данни относно финансови инструменти като бързи кредити онлайн, потребителски кредити, ипотечни заеми и др., отпуснати от финансови институции от банков и небанков тип, става в Централния кредитен регистър. В индивидуалната история на регистъра се включват даже и продукти, взети на разсрочено плащане.

Важно за ЦКР е това, че той съхранява цялата кредитна история на всеки и въз основа на ЦКР обикновено се решава дали да се получи, или не финансиране. Много банкови институции могат да го откажат, ако кандидатът има лошо ЦКР.

Обезпечение

Кредитното обезпечение служи като залог, в случай че потребителят не успее да се издължи. Обезпеченията могат да са залог на имущество или ипотека, гарант физическо лице и др. Видът зависи както от кредитополучателя, така и от размера, срока и целта на самия кредит. Има компании, отпускащи бързи заеми, без да изискват обезпечение.

Поръчител

Поръчител по кредит е човек, носещ отговорност заедно с кредитополучателя за редовните вноски по кредита. Ако взелият заема не успее да изплати вноската, поръчителят го прави вместо него. Много фирми за отпускане на бързи заеми имат подобно изискване, а други – не.

Вариантите да вземете бърз кредит могат да са различни. Затова преди да изберете най-подходящия, винаги събирайте цялата информация и подробно се запознавайте с условията на кредитора.

Back to top button