Хасково

Стимулират предприемачески идеи на хора с увреждания

Инициатива стимулира социално агро-предприемачество на хора с увреждания.

Хасковският представител в трансграничния проект е Агенцията за европейска интеграция в партньорство с гръцка организация на хора с двигателни проблеми и Тракийския университет „Демокрит“ в Ксанти.

Ръководителт на проекта Розалина Гьобеклиева представи интернет платформа в помощ на хората с физически увреждания в селските райони. Целта е да се улеснява реализирането на техни идеи за създаване и функциониране на социални предприятия, свързани със селското стопанство, агротуризма, спортни дейности на открито. Платформата ще популяризира добри практики в адаптирането на дейности в земеделието и туризма, които могат да се упражняват от хора с предприемачески дух.

Хората с увреждания искат не да будят съжаление, а да се създват условия за изява на възможностите им. Освен достъпна среда, медицинска, образователна, експертна, психологическа и финансова помощ, тези хора имат нужда от поле за изява, категоричен е екипът на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button