Хасково

Разработват областна стратегия за приобщаване на ромите в Хасковско

Предстои разработването на Областна стратегия и общински планове за действие в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г., съобщават от областна администрация.

Днес в зала „Марица“ се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, водено от заместник-областния управител Виолета Желева. Това е първата координационно-информационно среща с цел разработването на областната стратегия и общинските планове. В работната среща участваха представители на общините, държавни институции и граждански организации.

Среща

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на националната стратегия. Планът за действие е разработен като отворен документ за тригодишен период, който ще се актуализира на база регламентирани периодични анализи. Стратегията ще подпомогне обединяването на усилията на национално и регионално ниво на всички заинтересовани страни.

Желева представи целите, задачите, насоките и конкретните стъпки за изготвяне на процеса на областно планиране. В изпълнение на стратегията до септември 2021 г. всяка област трябва да изготви областна стратегия, а всички общини на територията на региона трябва да изготвят общински планове. Бе представен също и областният оперативен екип, който ще отговаря за процеса по изготвянето на областната стратегия и ще анализира необходимата информация по шестте приоритетни области: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Кратко обобщение на фактите и констатациите относно политиката за интегриране на ромите до момента направи Зина Тенекеджиева, която е работила по предходния период на Стратегията.

5 коментара

  1. Само напалм от четирите края това е решението . Тези безмозъчни паразити няма как да бъдат интегрирани,само изтребване.

  2. Стига с тези розови слончета в небесата, за 900 години никой не е могъл да ги приобщи, измислете как да им намерите работа, тук няма достатъчно търсене за нискоквалифицирана работна ръка, командировайте ги в Западна европа за няколко месеца, достатъчно да си изкарат пари за цялата година!

  3. Някоя от дамите стъпвала ли е някога в кв. Република? Знам, че не е, само питам!

  4. И най вече тази от БСП която не знае какво се случва в образованието и само пози и глупави сбирки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button