Хасково

369 свободни места след второ класиране в гимназиите в Хасковска област

369 са свободните места след второ класиране на учениците след завършен седми клас в училищата в Хасковска област, съобщават от Регионалното управление на образованието.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва от 26 до 27 юли. Това става по електронен път или на хартия в училищата-гнезда от 9 до 17 часа.

В трети етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са се записали в училището, в което са били класирани, не са кандидатствали до момента, били са записани, но са изтеглили документите си, при което не запазват местата си от първо и второ класиране.

При подаване на заявление на хартиен носител задължително трябва да присъства родител. Когато се избира професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в pdf формат медицинско свидетелство.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, в които има свободни места. Броят на желанията за класиране не е ограничен.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 1 и 2 август и се извършва в училището, в което ученикът е приет. Незаетите места след записването на учениците от ІІІ етап ще бъдат обявени на 3 август.

Свободните места по училищата в Хасковска област:

ГР.ХАСКОВО 2601025 Средно училище “ Васил Левски“ 1539 Природни науки 1
ГР.ХАСКОВО 2601026 Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 1453 Предприемачески 0
ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2598 Немски език и английски език 0
ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2604 Английски език и немски език 0
ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2614 Биология и химия с английски език 0
ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2622 Английски език и руски език 0
ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2625 Английски език и испански език 0
ГР.ХАСКОВО 2601028 Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2628 Испански език и английски език 0
ГР.ХАСКОВО 2601029 Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 2298 Математика с информатика 1
ГР.ХАСКОВО 2601029 Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 2299 Информатика с матиматика 0
ГР.ХАСКОВО 2601029 Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 2300 Информационни технологии с информатика 0
ГР.ХАСКОВО 2601029 Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 2301 Информатика с информационнни технологии 0
ГР.ХАСКОВО 2601029 Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ 2302 Биология 0
ГР.ХАСКОВО 2601031 Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ 1473 Оперативен счетоводител 0
ГР.ХАСКОВО 2601031 Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ 1487 Данъчен и митнически посредник 2
ГР.ХАСКОВО 2601031 Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ 1505 Финансист 5
ГР.ХАСКОВО 2601031 Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ 1512 Икономист-информатик 3
ГР.ХАСКОВО 2601031 Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ 1517 Организатор Интернет приложения 4
ГР.ХАСКОВО 2601032 Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ 2873 Дизайнер 11
ГР.ХАСКОВО 2601032 Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ 2879 Ресторантьор 0
ГР.ХАСКОВО 2601032 Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ 3615 Съдебен служител 0
ГР.ХАСКОВО 2601032 Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ 3986 Офис-мениджър 8
ГР.ХАСКОВО 2601032 Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ 3987 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 4
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1881 Системен програмист 0
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1947 Строителен техник 0
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1953 Техник-технолог в дървообработването 0
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1963 Брокер 1
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1974 Техник-озеленител 0
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1985 Техник-лесовъд 0
ГР.ХАСКОВО 2601034 Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен „ 1989 Геодезист 1
ГР.ХАСКОВО 2601035 Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ 1748 Моделиер – технолог на облекло 12
ГР.ХАСКОВО 2601035 Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ 1768 Оператор в производството на облекло 1
ГР.ХАСКОВО 2601035 Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ 1772 Фризьор 1
ГР.ХАСКОВО 2601035 Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ 2560 Оператор в производството на облекло – дуална система на обучение 11
ГР.ХАСКОВО 2601036 Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ 1837 Приложен програмист 17
ГР.ХАСКОВО 2601036 Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ 2890 Електротехник – дуално 0
ГР.ХАСКОВО 2601036 Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ 2893 Технек на енергийни съоръжения и инсталации 1
ГР.ХАСКОВО 2601036 Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ 3386 Техник на компютърни системи 11
ГР.ХАСКОВО 2601904 Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ 1824 Монтьор на транспортна техника 2
ГР.ХАСКОВО 2601904 Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ 1829 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 10
ГР.ХАСКОВО 2601904 Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н.Й.Вапцаров“ 3927 Техник по транспортна техника 8
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602003 Обединено училище „Свети свети Кирил и Методий“ 3338 Работник в хранително – вкусовата промишленост 0
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602018 Средно училище „Любен Каравелов“ 2463 Софтуерни и хардуерни науки 0
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602018 Средно училище „Любен Каравелов“ 3392 Предприемачески 1
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602019 Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 1759 Математика и информатика 8
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602019 Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 1761 Природни науки – БЗО и ХООС 0
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602019 Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 1766 Софтуерни и хардуерни науки -Инф. и ИТ 1
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602019 Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 1779 Приложен програмист 5
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602020 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ 1634 АЕ с ИспЕ 0
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602020 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ 1640 АЕ с НЕ 0
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602020 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ 1655 АЕ с РЕ 0
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602023 Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2347 Машинен техник – дуално обучение 12
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602023 Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2355 Електротехник – дуално обучение 17
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602023 Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2361 Техник по автоматизация – дуално обучение 9
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602023 Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 2374 Готвач- дуално обучение 8
ГР.ДИМИТРОВГРАД 2602023 Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 3929 Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия – дуално обучение 22
ГР.ХАРМАНЛИ 2603008 Средно училище „Неофит Рилски“ 1775 Софтуерни и хардуерни науки 0
ГР.ХАРМАНЛИ 2603008 Средно училище „Неофит Рилски“ 1787 Природни науки 1
ГР.ХАРМАНЛИ 2603008 Средно училище „Неофит Рилски“ 3068 Икономическо развитие 1
ГР.ХАРМАНЛИ 2603009 Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ 1872 Електротехник 5
ГР.ХАРМАНЛИ 2603009 Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ 1901 Техник на електронна техника 13
ГР.ХАРМАНЛИ 2603009 Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ 3919 Електромонтьор 13
ГР.СИМЕОНОВГРАД 2604004 Средно училище „Свети Климент Охридски“ 1533 Готвач 3
ГР.СИМЕОНОВГРАД 2604004 Средно училище „Свети Климент Охридски“ 3257 Машинен монтьор 16
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605008 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 2694 Софтуерни и хардуерни науки 0
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605008 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 2696 Икономическо развитие 11
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605008 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 2698 Природни науки 2
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605016 Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ 1425 Икономист- информатик 9
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605016 Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ 1434 Хотелиер 3
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605016 Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ 4041 Данъчен и митнически посредник 0
ГР.СВИЛЕНГРАД 2605016 Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ 4042 Техник в лозаровинарството 3
ГР.ЛЮБИМЕЦ 2606005 Средно училище „Желязко Терпешев“ 2406 Обществени науки 7
ГР.ЛЮБИМЕЦ 2606005 Средно училище „Желязко Терпешев“ 2412 Монтьор на транспортна техника 1
ГР.ЛЮБИМЕЦ 2606005 Средно училище „Желязко Терпешев“ 4005 Готвач 7
С.МИНЕРАЛНИ БАНИ 2607001 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 1398 Изпълнител на термални процедури 17
С.КАРАМАНЦИ 2607002 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 2573 Хотелиер 16
ГР.МАДЖАРОВО 2608001 Средно училище „Димитър Маджаров“ 1871 Монтьор на транспортна техника 17
С.СТАМБОЛОВО 2609006 Средно училище “ Свети Климент Охридски „ 1392 Готвач 0
ГР.ИВАЙЛОВГРАД 2610005 Средно училище „Христо Ботев“ 1589 Хуманитарни науки 7
ГР.ТОПОЛОВГРАД 2611018 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 2643 Машинен оператор 7
ГР.ТОПОЛОВГРАД 2611018 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 2653 Монтьор на транспортна техника 5
ГР.ТОПОЛОВГРАД 2611018 Средно училище „Д-р Петър Берон“ 3086 Природни науки 7

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

0 коментара
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Back to top button