Външни публикации

Бизнес със залагания и лотарии – правила, данъци и предимства

Българският туризъм е изключително важна част от икономиката на страната. Приносът на този сектор не може да се отрече от никога, което важи, както за България, така и за други развити държави.

Следвайки тенденциите в модерния свят, когато говорим за туризъм, трябва да включим и развлеченията, които дадена страна предлага. Хазартната индустрия заема ключова позиция, както и целия развлекателен сектор, в регионалния туризъм.

Как, всъщност, хазарта допринася за икономиката на България? Ползите от индустрията идват при събиране на определени данъци и такси. Това е практика в много държави, като по този начин – България генерира публични приходи, които допринасят за икономиката на страната.

Нека разгледаме и проблемите, които възникват в така устроената ситуация. Лотарията е ключов сегмент от хазартния сектор. Създаването на Националната лотария и нейната еволюция са финансово мотивирани. Държавата има своя шанс да събира големи суми и да ги пренася в държавния трезор, както и да ги инвестира в нови проекти. Въпреки това, главната цел трябва да е тези пари да се инвестират в добри каузи.

Проблемите, които възникват в хазартната индустрия се обсъждат от десетилетия, като има множество научни проучвания. Тези проблеми могат да са както социални, така и чисто икономически или свързани с цялостната концепция и идея зад хазартна. Периодично проблеми и идеи се обсъждат на научни конференции, които се учредяват от институции и организации.

Ще съпоставим някои основни ситуации, които съществуват и днес в хазартната реалност, като това включва най-добрите букмейкъри, които са лицензирани в Европа. Примерно, Българската национална лотария, собственост на държавата, може да има изключителен принос към държавната хазна. Отговорната институция за лотарията е Министерството на младежта и спорта.

Бивайки държавна, лотарията има определен годишен бюджет, с който трябва да се съобразява. Но, съществуват и определени разходи, като големи държавни данъци пряк принос към образованието и спорта в държавата.

Проучвания показват, че годишните парични трансфери на Българската държавна лотария към хазната за спорт и образование са намалели с 11,66% за периода между 2015г. – 2019г. Това е така, защото лотарията е била поставена пред трудна ситуация, състезавайки се със сериозни играчи на пазара. Също така, някои двусмислен закони създават предпоставки за ограничение на ефективността и ползите, които могат да се извличат от държавната лотария, което доведе до разрастване на някои от частните хазартни бизнеси. Според допълнителни калкулации, частите лотарийни компании са достигнали своя пик, що се отнася до приходи, през последната година.

В заключение, можем да кажем, че приносът на хазартна и Националната лотария към държавната хазна е голям. Данъчните приходи, които държавата отчита от най-добрите букмейкъри и второстепенни такива, са наричани и “безболезнени данъци.” Това произлиза от доброволния им характер.

Уповавайки се на препоръките издаден от ОИСР, регулациите на конкурентната среда не бива да ограничават държавните предприятия сравнение с техните конкуренти. Въпреки това, резултат от “фините настройки” на регулациите от февруари 2020 г., Българската национална лотария отразява промени, които създават предпоставки за монопол на хазартния пазар. Като той е от страна на Българската лотария и се упражнява върху други печеливши хазартни индустрии, както и върху някои от най-добрите букмейкъри.

Хазарт

Back to top button