Регион

19 социални услуги се предлагат в Димитровград

Широкият спектър от социални услуги, които се предлагат в Димитровград, представиха на пресконференция кметът Иво Димов и Диана Дончева – директор на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности“, Мариета Господинова – счетоводител на социалните дейности, Таня Данева – ръководител на проект „Грижа в дома“ и Гергана Тодорова – управител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

19 са социалните услуги, които функционират в общината и обхващат различни групи от обществото. Това са Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждани, Социално предприятие, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Дъга“, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж, Център за временно настаняване, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, Кризисен център и клубове за хора от третата възраст, хора в неравностойно положение и специални потребности.
Освен тях към момента в общината се реализират и няколко проекта – Грижа в дома, Асистентска подкрепа, Личен ассистент по Закона за личната помощ, Приемна грижа, Топъл обяд, Домашен социален патронаж и Център за ранна интервенция на уврежданията от 0 – 3 г.

Акцент в пресконференцията бяха домашните социалните услуги, от които могат да се възползват възрастните хора и хората с увреждания на територията на общината: Личен асистент – по Закона за личната помощ, Социален асистент – чрез услугата „Асистентска подкрепа“ и по проект „Грижа в дома“, Домашен помощник – по проект „Грижа в дома“, Домашен социален патронаж и доставка на „Топъл обяд“.
Общината развива няколко услуги с външно финансиране. Една от тях е проект „Грижа в дома“, който е на стойност 1 266 400 лв. Капацитета на услугата обслужва 237 лица, които не са обхванати в други социални услуги. Това са възрастни хора, които не са във възможност на самообслужване или са лица с увреждания с решения от ТЕЛК.

Проектът предоставя помощ в домашна среда, включително чрез интегрирани здравни и социални услуги за възрастни хора, хора с увреждания и лица над 65 години, които не могат да се грижат за себе си. Служителите от услугата ги снабдяват с храна, лекарства и други основни продукти. Хората от рисковите групи, които не напускат домовете си, също получават подкрепа чрез плащане на битови сметки и чрез съдействие за спешни административни услуги.

СоциалниВ задълженията на личните, социалните асистенти и домашните помощници влизат: набавяне или приготвяне на храна, оказване на помощ при хранене, оказване на помощ при поддържането на личната хигиена, включително смяна на спално бельо, почистване на помещенията, обитавани от потребителя, пазаруване на необходими продукти и лекарства, плащане на битови сметки за ток, вода, на данъци и др., подпомагане при вземането на лекарства, предписани от лекар, помощ при нужда от здравна грижа, оказване на помощ при изготвяне и подаване на документи – за ТЕЛК, за отпускане на социални помощи, за данъчни и други учреждения, социалните и лични асистенти могат да придружават потребителя извън дома му и му помагат в общуването и поддържането на социалните контакти, както могат да се включат и други услуги, които са в зависимост от индивидуалните потребности на възрастния човек или на човека с увреждания.

Другата услуга е „Асистентска подкрепа“, която обхваща 100 човека, които нямат телково решение. Към момента ползвателите на „Лична помощ“ са 145 човека, а личните асистенти са 147. Подкрепата се предоставя на възрастни хора в над трудоспособна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване и нямат степен на намалена работоспособност, или на деца с трайни увреждания, които не получават помощ в домашни грижи по друг закон с над 90% степен на увреждане.

„Домашния социален патронаж“ предоставя храна на 265 потребители. Потребителите получават приготвена и доставена храна у дома, а също така може да се включи и услуга по почистване на дома, оказване на помощ при поддържането на личната хигиена, помощ при нужда от здравна грижа и др.

По проект „Топъл обяд“ се предлага топла храна на обяд на лица и семейства, получаващи месечни помощи, хора без доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи хора, получаващи минимални пенсии, скитащи и бездомни. Социалната услуга обхваща 530 потребители от града и селата.

Всеки, желаещ да ползва социална услуга в домашна среда, независимо дали е дееспособно лице или поставено под запрещение, може да се обърне към Специализирания център за комплексно обслужване на ул. „Владимир Поптомов“ № 2) по настоящ адрес или към общината. Служител предоставя информация за действието на всички социални услуги. Бъдещият потребител подава заявление-декларация на място или по електронен път. Може и устно да заяви своето желание за ползване по телефона. Кандидат-потребителят декларира в заявлението доходи, семейно положение и имуществено състояние. От специалистите в центъра се прави проучване на потребностите на желаещия да ползва социална услуга чрез среща с него. След това се изготвя оценка на потребностите за насочване за ползване на подходяща социална услуга в срок от 20 дни след входираното заявление.

Когато кандидат-потребителят е лице под ограничено или пълно запрещение и подава заявление за ползване на дневна или резидентна грижа, декларацията се подписва от лицето и от законния представител или настойник, като същата се подава в Дирекция Социално подпомагане на ул. „Цар Борис I“ № 1.

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

0 коментара
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Back to top button